ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นำวงดุริยางค์พร้อมรถรับส่ง ร่วมงานกีฬาร่วมงานกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ฉบับที่ 368/2565


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  มอบหมายให้งานสัมพันธ์มวลชน นำวงดุริยางค์ร่วมงานกีฬาโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า ณ สนามโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 และงานกีฬาศูนย์เครือข่ายแพด-หนองบัวสิม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดจาน ร่วมขบวนพาเหรด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 พร้อมรถรับส่ง  เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเขตบริการ สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญภาพ:สุนทร บรรดาศักดิ์/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 15 ตุลาคม 2565    เวลา 08:50:04 อ่านแล้ว 62
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.