ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ฉบับที่ 369/2565


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 6 คน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัยด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมอความารีนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ภาพ:วราภรณ์ ปัญเศษ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 15 ตุลาคม 2565    เวลา 08:52:47 อ่านแล้ว 83
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.