ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 370/2565


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดบูรพา  พิธีวางพวงมาลา ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำตากล้า และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ สวนสาธารณหนองสามขา นำโดยมี นายไพโรจน์ ฦาชา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทนนายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างที่ดี ข้าฯของแผ่นดิน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ“ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ภาพ:วราภรณ์ ปัญเศษ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน ลิงค์ภาพhttps://drive.google.com/drive/mobile/folders/1hcGpbe2U95o4g-gfAmbchEBxaOzax0yX?usp=sharing

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 15 ตุลาคม 2565    เวลา 09:01:18 อ่านแล้ว 67
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.