ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๖๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ


วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๖๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "พัฒนาทักษะความรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการศึกษาและอาชีพ" โดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 ตุลาคม 2565    เวลา 12:02:55 อ่านแล้ว 56
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.