ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันจันทร์นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต


นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต โดยมีประธานสหวิทยาเขต เลขานุการประธานสหวิทยาเขตทั้ง ๘ สหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้เเจงข้อราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประธานสหวิทยาเขตนำไปขยายผล ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนในเบื้องต้น

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 ตุลาคม 2565    เวลา 14:57:22 อ่านแล้ว 101
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.