ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในโอกาสที่ได้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยมี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคาระวะและนำเรียนการดำเนินงาน พัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 18 ตุลาคม 2565    เวลา 14:58:19 อ่านแล้ว 54
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.