ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  พร้อม ดร.แวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้ท่านนายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เนื่องในโอกาสที่ได้ย้านมาดำรงค์ตำแหน่ง นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ยังได้นำเรียนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดพร้อม ๆ ไปกับโรงเรียนในสังกัดอื่นของจังหวัดสกลนคร

 
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 12:26:43 อ่านแล้ว 54
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.