ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ และมอบกระเช้า นายโกมุท ทีฆทนานนท์


วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ และมอบกระเช้า นายโกมุท ทีฆทนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร  เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ยังได้นำเรียนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดพร้อม ๆ ไปกับโรงเรียนในสังกัดอื่นของจังหวัดสกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 12:53:20 อ่านแล้ว 73
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.