ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา นางสมบูรณ์ บุญสุระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 20 ตุลาคม 2565    เวลา 11:15:19 อ่านแล้ว 55
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.