ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การอบรมผู้ตัดสิน อบจ.ลีก18ปี ฟุตบอลคลับ ฉบับที่ 371/2565


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสิน อบจ.ลีก18ปี ฟุตบอลคลับ เพื่อฝึกทบทวนทักษะการตัดสินฟุตบอลให้กับครูผู้สอน และนักเรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ณ.ห้องประชุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:ธนัท/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:11:19 อ่านแล้ว 62
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.