ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ฉบับที่ 372/2565


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลกรทางการศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่ พิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นพระมหากษัตริย์ที่ราษฎรเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง ด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกประการในด้านการปกครอง ราษฎรมีความร่มเย็นเป็นสุข จึงได้ถวายพระราชสมัญญาว่า พระปิยมหาราช นำโดยมี นายไพโรจน์ ฦาชา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทนนายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างที่ดี ข้าฯของแผ่นดิน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ“ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ภาพ:วราภรณ์ ปัญเศษ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1h3PUdYpyZxGWhGnmAkjWX14Dvn6rzI8y?usp=sharing

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:14:48 อ่านแล้ว 53
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.