ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 373/2565


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารอำเภอวานรนิวาส เพื่อฝึกบททวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ตามหลักสูตรของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อ ภาพ:วิราวัลย์ ชัยทวีกุล/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:17:31 อ่านแล้ว 97
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.