ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ฉบับที่ 374/2565


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ เพื่อประชุมวางแผนการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน อาทิ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 โซนการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ การเตรียมทำบุญกฐิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงคราม เป็นต้น สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายไพรัตน์ แดนขนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:วิราวัลย์ ชัยทวีกุล/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:18:55 อ่านแล้ว 62
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.