ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย  นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก


วันจันทร์ ที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐  น.
  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย  นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบัวราษร์บำรุง โดยมี นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเรียนสภาพอาคารเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน รวมไปถึงผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 14:55:29 อ่านแล้ว 86
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.