ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ


วันจันทร์ ที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐  น.
  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา และติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยมี นายไพรรัตน์ แดนขนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นำเรียนความคืบหน้าของการก่อสร้าง

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 15:01:22 อ่านแล้ว 53
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.