ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการรับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการรับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบ Videoconference (Zoom meeting) โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
 

 
 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:05:41 อ่านแล้ว 67
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.