ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐  น. นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเพื่อขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน


วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐  น. นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเพื่อขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
 

 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:32:54 อ่านแล้ว 51
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.