ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความยินดีกับนายขจรเดช ศิริวานก ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคม นายสกุลชัย ศิริ ในโอกาสบรรจุตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ฉบับที่ 377/256


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,  นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความยินดีกับนายขจรเดช ศิริวานก ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคม  นายสกุลชัย ศิริ ในโอกาสบรรจุตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา  “ท่านมาเราดีใจ ท่านย้ายไปเราคิดถึง” เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารในสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัตน์ แดนขนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานสหวิทยาาเขตอากาศเบญจรักษ์ พร้อมผู้บริหารในสหวิทยาเขต เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  ณ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:ไตรวิท มงคล/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:38:04 อ่านแล้ว 51
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.