ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมดำเนินการงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปูเกรียง กตปุญโญ) ฉบับที่ 379/2565


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมดำเนินการงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปูเกรียง กตปุญโญ) ปฏิบัติตามหลักการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน” สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจาก นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอรุณบุญโชติ อดีตเจ้าคณะตำบลคำตากล้า อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี โดยมีนายไพโรจน์ ฦาชา ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอคำตากล้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนชาวอำเภอคำตากล้าและใกล้เคียง ร่วมในพิธี ณ เมรุบุษบก(ชั่วคราว) วัดสว่างสามัคคี บ้านโคกอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:ไตรวิท มงคล.ศิริโชค นำสงฆ์/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน 
ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1oDJNqyX47AUc_BY4tf31Tz0uH26yJbwX?usp=share_link

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:44:14 อ่านแล้ว 54
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.