ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมการเเข่งขันกีฬาภายในนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา ฉบับที่ 380/2565


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการเเข่งขันกีฬาภายในนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา สร้างภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยมี นายไพรัตน์ แดนขนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพนงามศึกษา ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ::ประชาสัมพันธ์ สพม.สน./ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:48:02 อ่านแล้ว 105
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.