ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ 3 ฉบับที่ 381/2565


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ 3 เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดแข่งขันทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 พฤศจิกายน 2565  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เป็นประธานการประชุม ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:ศุภกิต ถิ่นทอง/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:55:40 อ่านแล้ว 712
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.