ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 55 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 55 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
มุทิตา กษิณานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565
  วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมงาน 60 ปี สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ "มุทิตา กษิณานุสรณ์" เนื่องในวาระครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 คุณครูเบญจวรรณ์ จุลดาลัย คุณครูเทวีรัตน์ ขันทีท้าว และคุณครูสุรเดช พันธุ์แดง จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:27:45 อ่านแล้ว 28
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.