ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 58 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 58 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอบรมการทำ Port folio
  วันที่ 13 กันยายน 2565  ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบมหายให้
นาง สมฤดี แสนเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในเปิดการจัดกิจกรรมอบรม
การทำ Port folio สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 (จำนวน 90 คน) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:34:14 อ่านแล้ว 74
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.