ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 61 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 61 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
  วันที่ 15 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีปิดพิธีเปิดอบรมโครงการลูกเสือยาเสพติดและโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:36:31 อ่านแล้ว 72
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.