ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ


วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรับฟังนโยบายทางการศึกษาและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖๖ จากผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมส้มมนาดังกล่าว ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:05:16 อ่านแล้ว 56
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.