ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 65 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 65 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
“เกษียณหรรษา  มุทิตาจิต  การุณ”
    วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนสว่างแดน จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตของ ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ “เกษียณหรรษา  มุทิตาจิต  การุณ” ซึ่งในปีนี้ครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ คุณครูเบญจวรรณ์ จุลดาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ  คุณครูสุรเดช พันธุแดง ครูชำนาญการพิเศษ และ คุณครูเทวีรัตน์ ขันทีท้าว ครูชำนาญการพิเศษ 
โดยมีพิธีการเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างให้กับองค์กร ซึ่งทุกท่านที่เกษียณล้วนเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการรับราชการ โดยตลอดระยะเวลาของการรับราชการ ณ หอประชุมฟ้าขาว-เพชร น้ำหนึ่ง
โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:07:34 อ่านแล้ว 45
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.