ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 66 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 66 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
และความตระหนักของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติ ใน “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความตระหนักของ
ครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  ระหว่างวันที่ 27- 28 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1
โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:08:10 อ่านแล้ว 64
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.