ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ ฉบับที่ 383/2565


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน 324ล/55 นอกเขตแผ่นดินไหว) พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสิริมงคล สำหรับการบริหารจัดการศึกษาบริการผู้เรียน ชุมชน ภาคีเครือข่าย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัยด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครู ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน นักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:วิษณุ ดีประเสริฐ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 03:23:17 อ่านแล้ว 48
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.