ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โรงเรียนวาริชวิทยาได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั้นพื้นฐานโรงเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 3  พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนวาริชวิทยาได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั้นพื้นฐานโรงเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565   ขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการตามแผนปฎิบัติการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566  รวมถึงวางแผน ปรึกษาหารือและหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมี นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสักทอง  โรงเรียนวาริชวิทยา
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:38:30 อ่านแล้ว 42
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.