ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (T


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:46:04 อ่านแล้ว 220
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.