ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมแบบเร่งด่วน ฉบับที่ 384/2565


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมแบบเร่งด่วน กำกับติดตาม ภารกิจ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ หลังกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนจากต้นสังกัด อาทิ เตรียมความพร้อมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน  สถานศึกษาปลอดภัย การแข่งทักษะวิชาการ  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 การสร้างการรับรู้ร่วมกันรักษาทรัพย์สินทางราชการของผู้เรียน และรับฟังข้อคิดเห็น สรุปปัญหา เพื่อแก้ไขเร่งด่วน  เป็นต้น สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:10:07 อ่านแล้ว 40
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.