ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำตากล้า ครั้งที่ 1/2565 ฉบับที่ 385/2565


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสุภัสตรา วงค์อินพ่อ ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานอนามัยในโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำตากล้า ครั้งที่ 1/2565  โดยมีนายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า เป็นประธานการประชุม  สร้างภาคีเครือค่ายการบริหารจัดการศึกษา เสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาท้องถิ่น  เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ระดมทรัพยากรพัฒนาการศึกษาร่วมกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลคำตากล้า  ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:12:37 อ่านแล้ว 41
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.