ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ฉบับที่ 386/2565


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 4 คน  โดยได้รับเกียรติจากนางสุภารัตน์ อัฐประจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สกลคร ประจำสหวิทยาเขตอากาศเบญจักษ์ เพื่อกำกับติดตามการประเมินและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน 
ลิงค์ภาพ : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/17hG3G90ejVUCk1CBXXgNCeMHQgo56BSn?usp=share_link

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:16:12 อ่านแล้ว 45
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.