ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่ 387/2565


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วย  นายศักดิิ์มงคล โปทากัน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี พระเทพญาณวิศิษฏ์กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อทนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา รวบรวมปัจจัยร่วมทำบุญจากมีผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 5,760 บาท สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโอกาสนี้ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี  ณ วัดศรัทธาราม บ้านบ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:01:14 อ่านแล้ว 60
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.