ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การลงโทษนักเรียนโดยการตัดผม


ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2563

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 17:21:19 อ่านแล้ว 54
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.