ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน


ขอแสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี
1.นางสาวอารดา ภาภิรมย์ รางวัลชมชัย อันดับ 7
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น
1.เด็กชายภาสวี ทรงคาศรี รางวัลชมเชย อันดับ 1
กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย
1.เด็กหญิงแก้วตา เต็งมิ่ง
2.เด็กหญิงสิราวรรณ สารโภคา
3.เด็กหญิงกมลเนตร จุลหงส์

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 07:44:26 อ่านแล้ว 42
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.