ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ประจำปี 2565


ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ประจำปี 2565 ในโครงการยกระดับความสามารถใช้ภาษาอังกฤษและจีนของนักเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.นางสาวทิพรดา ไพ คำนาม2.นางสาวนิดาพร มณีบู่3.นางสาวโชษิตา น้อยเภา4.นางสาวสุนทรียา เป้งคำภา5.นางสาวศิริลักษณ์ แสนจักร6.นายภูผา ศรี วิเศษ7.นางสาวพิจิตรา ไชยสุทัศน์8.นางสาวทิพปภา ยาสาไชย

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 07:45:14 อ่านแล้ว 41
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.