ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ


ในวัน อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนลำปลาหางวิทยาพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:01:31 อ่านแล้ว 53
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.