ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 388/2565


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 83 ทุน ทุนละ 1,500 บาท สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  ณ ห้องอความารีนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:ศิริโชค นำสงฆ์/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1lSVF2lJrWqNKDrPSBoIcDSdek0kwvfV_?usp=share_link

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:16:15 อ่านแล้ว 102
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.