ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมให้การนมัสการพระเทพญาณวิศิษฎ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการศึกษา สพม.สกลนคร ฉบับที่ 390/2565


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วย  นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมให้การนมัสการพระเทพญาณวิศิษฎ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการศึกษา สพม.สกลนคร คุณธรรมนำความรู้ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโอกาสนี้ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ นายบุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับพระเทพญาณวิศิษฎ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ได้แวะเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ให้ขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสกลนคร ซึ่งในครั้งนี้ได้สัการะพระพุทธรูปประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ณ สพม.สกลนคร ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:ประชาสัมพันธ์ สพม.สน./ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1vu8aoFlEGAaCfkVelQR0vIlXQj-RZTcA?usp=sharing

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:23:24 อ่านแล้ว 68
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.