ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โรงเรียนสกลราชวิทยนุกูลร่วมพิธีอัญเชิญกระทงประดิษฐานพระประทีปพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง 12 พระองค์ จัดทำโดยคณะครู-นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย


โรงเรียนสกลราชวิทยนุกูลร่วมพิธีอัญเชิญกระทงประดิษฐานพระประทีปพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง 12 พระองค์ จัดทำโดยคณะครู-นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:05:24 อ่านแล้ว 101
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.