ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมประเพณีลอยกระทงอำเภอคำตากล้า ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่ 391/2565


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมประเพณีลอยกระทงอำเภอคำตากล้า ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน “เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด” ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ สวนสาธารณะหนองสามขา ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากันลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1XHnhVdw8wQsWMQhpC582sMVnaXaTK87y?usp=share_link

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:19:54 อ่านแล้ว 63
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.