ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สกลนคร ครั้งที่ 10/2565 ฉบับที่ 392/2565


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศัมงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สกลนคร ครั้งที่ 10/2565 และร่วมต้อนรับ ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.สพม.สกลนคร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโอกาสนี้ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.สพม.สกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:ประชาสัมพันธ์ สพม.สน./ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากันลิงค์ภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1wDOVlyCt-Z0FcIneQ9M8EdgXqhcepmBC?usp=sharing

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:22:13 อ่านแล้ว 91
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.