ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา


[7 พฤศจิกายน 2565 ] โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย  วรรณทอง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมรคุณครูธรรมนิตย์  พรมสุวรรณ์  ตุณครูณัฐพงษ์  สุโนนคุณ
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  ร่วมกับนายสุรัตน์  วรรณพัฒน์  นายธีรศักดิ์  มูลคม  นางสาวจารุวรรณ  สายเมือง  และนายฐากูร  สำราญพัด
ศิษย์เก่าโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  มาเป็นวิทยากรในการแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 06:26:22 อ่านแล้ว 73
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.