ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การ


วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคล  ( PA Support Team) โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุกิจ ศรีพรหม       ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผอ.โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๒ คน ข้าราชการครู จำนวน ๒ คน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พ.ย. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:06:13 อ่านแล้ว 83
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.