ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้นางสาวพนารัตน์ ทิพย์เสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้า


วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้นางสาวพนารัตน์ ทิพย์เสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร การเดินทางโดยรถยนต์ตู้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:28:38 อ่านแล้ว 47
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.