ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


 [14 พฤศจิกายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย วรรณทอง
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
โดย ดร.วิชาญ  เกตุเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร คณะศึกษานิเทศก์  
ได้นิเทศ ติดตามรายละเอียด ดังนี้ 
1. ข้อมูลสถานศึกษา 
2. ด้านบริหารจัดการ  ด้านอาคารสถานที่  ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
3. การดำเนินการตามนโยบาย

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:41:46 อ่านแล้ว 71
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.