ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากลูกน้ำและยุงลาย


ในวัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนลำปลาหางวิทยาและ อบต.ต้นผึ้ง ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากลูกน้ำและยุงลาย ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 17:33:04 อ่านแล้ว 75
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.