ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่15พฤศจิกายน2565


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล  รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พร้อมคณะ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู-บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมต้อนรับและนำเสนอ เพื่อรับการนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:03:52 อ่านแล้ว 55
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.