ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (สายงานการสอน) ฉบับที่ 393/2565


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ดำเนินการการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (สายงานการสอน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 คน คือ  นางสาววรัญญา ศรีธิราช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยได้เกียรติจาก นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวิทยา พร้อมด้วย นางเสาวภา ไปยะพรหม ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นกรรมการประเมิน  ณ ห้องอความารีน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:02:38 อ่านแล้ว 90
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.